Ważną częścią programu „Rok z higieną Velvet” będą w tym roku szkolnym odwiedziny i zajęcia w placówkach.

Planujemy w każdym tygodniu odwiedzić jedno przedszkole lub szkołę.

Jak spośród 8 tys. uczestników wybrać kilkudziesięciu?

Posłużą nam do tego konkursy oraz Wasza aktywność.

Jeśli macie taką możliwość dzielcie się z nami tym co robicie w temacie edukacji związanej z higieną osobistą w swojej grupie lub klasie. Opublikujcie relacje na stronie internetowej placówki lub w mediach społecznościowych. Oznaczcie nasz program lub prześlijcie nam link.

Jeśli nie macie takiej możliwości zaprezentujcie swoją pracę w zamkniętej grupie programu „Rok z higieną Velvet” na FB.

Spośród najbardziej aktywnych wytypujemy placówki, które odwiedzimy i poprowadzimy zajęcia dla dzieci związane z tematem higieny osobistej.