Konspekt zajęć sportowych pt. „Figury geometryczne”

 

Schematyczne przedstawienie ćwiczeń ze scenariusza zajęć:

 

Scenariuszu zajęć w formie tekstowej:

 

Scenariuszu zajęć w formie tekstowej: