Konspekt zajęć sportowych pt. „Kolory”

Przykłady zabaw ze scenariusza zajęć:

Schematyczne przedstawienie ćwiczeń ze scenariusza zajęć:

Scenariuszu zajęć w formie tekstowej:

Scenariuszu zajęć w graficznej: