Konspekt zajęć sportowych pt. „Łąka”

Schematyczne przedstawienie ćwiczeń ze scenariusza zajęć:

 

Scenariuszu zajęć w formie tekstowej: